Morgan Wyn

42 odd nights

Dyma ffrog Polaroid sy’n cyfleu pa mor fregus yw delwedd y corff a sut y gall eich meddiannu. Defnyddir delweddau lluosog i ddangos agweddau sy’n codi o hyd ochr yn ochr â nosweithiau digwsg ac insomnia. Cynhyrchir gwaith dadleuol mewn cyfnod lle mae emosiynau yn wyllt ond yn dawel a hunan-barch yn cael ei ddibrisio. 

Mae’r broses yn dilyn cyfryngau ffotograffiaeth olygyddol, darluniau ffasiwn a chyfeiriad celf i ddarlunio meddyliau a chysyniadau cyn cyrraedd syniad cyflawn.

A Polaroid dress encompassing the true vulnerability and ownership of body image and the causes that follow. Repetitive aspects are exposed through multiple images side by side of sleepless nights and insomnia creeping in. Controversial work is produced within a time where emotions are silently manic and self-esteem is belittled. 

The process follows mediums of editorial photography, fashion illustration and art-direction, to envision thoughts and concepts to a fully-fledged idea.

%d bloggers like this: