Jessica Nadira

A Piece Of Peace

Roedd disgyn mewn cariad â chlai yn rhywbeth annisgwyl. I mi mae yna rywbeth dirgel am glai – mae’r pedair elfen i’w gweld yn y broses o weithio gyda chlai: Tân, Daear, Dŵr ac Aer. Y mwyaf dirgel ohonynt yw’r elfen o syndod a geir wrth gyflwyno tân i’r gwaith. Dim ots faint mae rhywun yn ei wybod, does dim rheolaeth yn ystod y broses hon. Yr elfen hon o hud a dirgelwch sy’n fy nennu at archwilio gwaith ceramig.

Mae clai a diwylliant wastad wedi bod yn briodas wych o ran fy ngwaith personol. Mae fy nghariad at batrymau a lliw yn tarddu o fy niwylliant yn Guyana, De America a threftadaeth India. Ysbrydolodd hyn i mi greu casgliad o mandalas. Mae pob darn yn dod at ei gilydd i greu un darn cyflawn, sy’n cynrychioli pob cam yn fy nhaith ysbrydol ac mae pob patrwm yn golygu rhywbeth gwahanol i mi.

Falling in love with clay was something unexpected. To me there is something mysterious about clay, all 4 elements are found in the process of working with it: Fire, Earth, Water and Air. The most mysterious is the element of surprise that comes with firing the work, no matter how much one knows, there is no control during firing. It’s that element of magic and mystery that draws me to exploring ceramics.

Clay and culture have always been a great marriage when it comes to my work. Being deeply inspired by my culture of Guyana, South America and heritage of India are the origins of my love of patterns and colour. This inspired me to create a collection of mandalas. Each piece comes together to create one whole piece which represents each stage of my spiritual journey, every pattern means something different to me.

%d bloggers like this: