Catherine Thomas

Things That Make Catherine Smile

Rydw i’n arbrofi gyda gwaith dylunio graffeg, aml-gyfrwng a haenu gan archwilio gwahanol ffyrdd i fynegi emosiynau a phrofiadau. Rydw i’n hoffi cynnwys gwaith print, collage, teipograffeg, Polaroids a lliwiau neon llachar yn fy ngwaith. Rydw i wrth fy modd gyda cheir, cerddoriaeth, teulu a gwaith graffeg.

Mae’r gwaith hwn yn seiliedig ar bopeth sy’n gwneud i mi wenu a’i fwriad yw cyfleu fy hyder. Drwy gyfuno’r emosiynau hyn gyda geiriau a brawddegau rwy’n ceisio cyfleu popeth rwyf eisiau ei ddweud drwy arddangos fy ngwaith mewn modd llawn mynegiant, gwahanol a lliwgar.

In my practice I experiment with graphic design, multimedia and layering, exploring a variety of different ways to express emotions and experience, I like to include printmaking, collage, typography, Polaroids and bright neon colours to my work. I have a love of cars, music, family and graphics.

This work is based on all things that make me smile and aims to capture my confidence. Combining these emotions with lyrics and phrases I attempt to express all the thing I want to say, by showcasing my work in an expressive, funky, colourful way.

%d bloggers like this: